Het Ministerie van VROM helpt gemeenten met storytelling

Gemeenten hebben een potje met geld waarop bewoners met goede ideeën om hun wijk of omgeving te verbeteren, een beroep kunnen doen. Maar meestal zijn het ‘the usual suspects’ die gebruik maken van deze ‘bewonersgelden’: blanke, hoger opgeleide, veertig-plussers. Hoe bereik je allochtonen? Jongeren? Lager opgeleiden met goede ideeën? Hoe haal je de drempels voor…