Hoe informeer je de burger over de ver-van-zijn-bed show Europa?

Ondanks de enorme invloed van de Europese regelgeving op onze levens, is Europa is voor veel burgers een abstract onderwerp waar ze weinig betrokkenheid bij voelen. Stemmen tijdens de Europese verkiezingen is, met name voor lager opgeleiden, dan ook niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen we de gedesinteresseerde burger interesseren in dit complexe onderwerp, dat vaak van…

Het Ministerie van VROM helpt gemeenten met storytelling

Gemeenten hebben een potje met geld waarop bewoners met goede ideeën om hun wijk of omgeving te verbeteren, een beroep kunnen doen. Maar meestal zijn het ‘the usual suspects’ die gebruik maken van deze ‘bewonersgelden’: blanke, hoger opgeleide, veertig-plussers. Hoe bereik je allochtonen? Jongeren? Lager opgeleiden met goede ideeën? Hoe haal je de drempels voor…