Hoe informeer je de burger over de ver-van-zijn-bed show Europa?

Ondanks de enorme invloed van de Europese regelgeving op onze levens, is Europa is voor veel burgers een abstract onderwerp waar ze weinig betrokkenheid bij voelen. Stemmen tijdens de Europese verkiezingen is, met name voor lager opgeleiden, dan ook niet vanzelfsprekend. Hoe kunnen we de gedesinteresseerde burger interesseren in dit complexe onderwerp, dat vaak van…