Flevo-landschap verrast met verhaal van StoryVentures

Voor de stichting ‘Het Flevo-landschap’ heeft Astrid Schutte van StoryVentures een verhaal geschreven over de geschiedenis van de natuur van de Flevopolder. Centraal in het verhaal staan drie generaties bewoners van de polder, verbeeld in de personen van één van de eerste Flevo-boeren Harmen, zijn zoon recreatieambtenaar Jelle en diens kleindochter Kim. Het verhaal werd op 21 juni verteld door Martin Jansen, sinds februari directeur van  Het Flevo-landschap, aan de stakeholders van de stichting tijdens een zomeravondbijeenkomst. Het Flevo-landschap had besloten storytelling in te zetten om bestuurders en relaties te betrekken bij de gedachtenvorming rond het nieuwe beleid. Net als de…