Filmpjes: de rechtspraak gaat digitaal

Samen met onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, de advocatuur en het Openbaar Ministerie, werkt de Rechtspraak aan een moderne rechtsgang. Daarbij speelt digitalisering een rol, maar minstens zo belangrijk is de vereenvoudiging van de procedures binnen het burgerlijk (civiel) en bestuursrecht. Om te verhelderen wat de modernisering van de Rechtspraak concreet betekent,…

Astrid Schutte doceert Storytelling op Haagse Hogeschool

Astrid Schutte gaat dit studiejaar ‘Storytelling’ doceren aan de deeltijdopleiding communicatie van de Haagse Hogeschool. De Hogeschool introduceerde de module omdat storytelling van alle tijden is en als zodanig een belangrijk onderdeel van het vak van communicatieadviseur. In de colleges zal Astrid Schutte zich richten verschillende praktische toepassingen van storytelling in zoals het organisatieverhaal (corporate…

Een prikkelend verhaal voor Ondersteen

Heen & weer tekst StoryVentures maakte in samenwerking met Ondersteen een organisatieverhaal in de vorm van een heen & weer-tekst getiteld: ‘Eigen Aandeel’. Een heen & weer-tekst lees je eerst van boven naar beneden waarbij de betekenis pessimistisch is en dan van beneden naar boven, waardoor de betekenis optimistisch wordt. In ‘Eigen Aandeel’ wordt een…

Unicef koos voor StoryVentures

Madelon Cabooter leest de corporate story voor UNICEF Nederland heeft StoryVentures gevraagd voor haar een storytellingtraject te ontwerpen en leiden met als resultaat een verhaal dat medewerkers van UNICEF Nederland kunnen uitdragen. UNICEF-medewerkers verzamelden onder leiding van Astrid Schutte en haar collega’s narratieve bouwstenen van hun verhaal en smeedden dit tot een geheel. Het aldus…

Bibliotheek Midden-Brabant kiest verhaal van StoryVentures in strijd om zichtbaarheid

Storyventures werkte het afgelopen half jaar aan een storytelling-project met Bibliotheek Midden-Brabant, een van de grootste bibliotheken van ons land. De Bibliotheek ziet veel mogelijkheden om  – ook in tijden van ontlezing en digitalisering -bewoners aan zich te binden. Via onder andere een aantrekkelijke, gebruikersvriendelijke website, deskundige dienstverlening aan scholen en het wegwijzen van klanten in…

Flevo-landschap verrast met verhaal van StoryVentures

Voor de stichting ‘Het Flevo-landschap’ heeft Astrid Schutte van StoryVentures een verhaal geschreven over de geschiedenis van de natuur van de Flevopolder. Centraal in het verhaal staan drie generaties bewoners van de polder, verbeeld in de personen van één van de eerste Flevo-boeren Harmen, zijn zoon recreatieambtenaar Jelle en diens kleindochter Kim. Het verhaal werd op 21 juni verteld door Martin Jansen, sinds februari directeur van  Het Flevo-landschap, aan de stakeholders van de stichting tijdens een zomeravondbijeenkomst. Het Flevo-landschap had besloten storytelling in te zetten om bestuurders en relaties te betrekken bij de gedachtenvorming rond het nieuwe beleid. Net als de…