Hoe persoonlijk mag je zijn als leider?

Leiderschap is rolmodel zijn en mensen binden aan de visie. Het persoonlijke verhaal van de leiders speelt daarin een grote rol. Maar haar hoe persoonlijk moet of mag je zijn als leider? Hoe ontsnap je aan de tirannie van de intimiteit en de valkuil van je onzichtbaarheid als mens? Sommige politici tonen een moeizame relatie…

Het CDA gaat aan vaagtaal ten onder

Vriend en vijand lijken het erover eens dat het CDA geen verhaal heeft. Dat verhaal is er echter wel degelijk. Het is meer zo dat CDA-aanhangers kansen om dat verhaal te vertellen uit de weg gaan. Een lesje storytelling zou geen overbodige luxe zijn voor het gemiddelde CDA-lid, want het CDA dreigt aan vaagtaal ten…