Waarom

Verhaal rivier en zand

Muur van vaagtaal
De meeste veranderingspogingen in organisaties mislukken door slechte communicatie. Onderzoek na onderzoek laat dit zien. Dit op het eerste gezicht raadselachtige gegeven wordt begrijpelijk als we beseffen dat wij als mensen de wereld om ons heen via onze zintuigen leren kennen en begrijpen. Omdat ieder een unieke plek heeft in de wereld, zijn ook de beelden en verwachtingen die onze zintuigen binnen laten, uniek.
Als interviewer voor Elsevier, Intermediair en Management Team vond ik in de vijftien jaar dat ik als journalist werkte, de boodschap van veel managers en professionals vaak vaag en weinig concreet. Pas als ik met scherpe vragen was doorgedrongen tot diens perspectief op de organisatie en haar problemen, kon ik een beeld schetsen in mijn artikel dat lezers konden begrijpen. Dé sleutel voor dat perspectief waren de verhalen van managers en professionals.

sv-bc-txt-aristoteles

Kloof tussen managers en professionals
Ik bleek niet de enige die stuitte op vaagtaal in organisaties, ontdekte ik al snel. Ook medewerkers lopen erop stuk, met dit verschil dat zij vaak niet in de positie verkeren hun manager met kritische vragen te bestoken. Gevolg is dat ook bevlogen leidinggevenden zich nogal eens voelen als een roepende in de woestijn.
De communicatiekloof tussen leidinggevenden en medewerkers wordt deels veroorzaakt doordat  leidinggevenden vaak geschoold zijn in managementinstituten, die een jargon hanteren en een perspectief dat haaks staat op dat van veel medewerkers en klanten. Managementinstituten hebben weinig oog voor de communicatiekloof die leiders moeten leren overbruggen om medewerkers te kunnen aansturen en inspireren.
Ook professionals met een specialistisch vakgebied als ICT of HR kunnen last van een jargon en perspectief wanneer dat botst met dat van bijvoorbeeld klanten.
De communicatiekloof ondermijnt op die manier de effectiviteit van de organisatie. In termen van het bovenstaande verhaal: de rivier loopt vast op het zand. Daarom heb ik in 2004 geleden StoryVentures opgericht.

sv-bc-txt-welles copy

Verhalen herstellen de verbinding
StoryVentures helpt managers, professionals en medewerkers met verhalende technieken en het ontdekken van het eigen verhaalkapitaal die communicatiekloof overbruggen: door van vorm te veranderen kan de rivier verder reiken.
StoryVentures adviseert en begeleidt organisaties daarbij op verschillende manieren. In een verandertraject bijvoorbeeld, delen leidinggevenden en medewerkers sleutelverhalen over de gebeurtenissen die hen zó raken dat ze een bron van zingeving en vernieuwing zijn. In een identiteitstraject ontdekken en vertellen deelnemers iconische verhalen: verhalen die de kern van een organisatie verbeelden. In een  waardentraject, worden stories of value zó verteld worden dat ze voor iedereen gaan leven en vertaald kunnen worden naar de eigen werksituatie.
Niet alleen de tastbare producten – de verhalen – zijn het blijvende resultaat. Juist het  proces van verhalen vertellen en delen schept begrip bij deelnemers, geeft diepgaand inzicht in complexe situaties op  creëert  (opnieuw) een blijvende verbinding met de organisatie. Van zandbank worden medewerkers katalysatoren van verandering. Juist uit deze beweging haal ik enorm veel bevrediging.

gruber quote

Echte leiders hebben een goed verhaal
In 2007 schreef ik ‘Corporate Stories’ samen met Theo Hendriks. De methodes die ik vervolgens ontwikkelde om organisaties te begeleiden, zijn grotendeels gebaseerd op dat boek.
In het werken met klanten stuitte ik echter keer op keer op de cruciale rol die leiders in organisaties hebben bij verandering. Mijn tweede boek ‘Echte leiders hebben een goed verhaal’ gaat met name in op die rol. In het verlengde daarvan ontwikkelde ik narratieve coaching: executive coaching aan de hand van verhalende technieken.
Daarbij gaat het er uitdrukkelijk níet om dat leiders gelikte, extraverte performers moeten worden. De managers van de duurzaam goed presterende bedrijven uit Jim Collins’ boek  ‘From good te great’ zijn bescheiden en vaak zelfs introvert. Hun grootheid ligt in de vastberadenheid waarmee ze het verhaal van hun organisatie helder vertellen én in het goed kunnen luisteren naar de verhalen van hun medewerkers. Het zijn leiders die als de rivier in het verhaal flexibel kunnen zijn als dat nodig is. Zij houden niet halsstarrig vast aan hun vorm, maar wel aan hun doel. Dat maakt hen duurzaam succesvol.
sv-bc-txt-schutte copy

StoryVentures’ missie
StoryVentures wil bijdragen aan het creëren van duurzame, effectieve organisaties, waarin communicatie mogelijk maakt dat iedereen een eigen bijdrage levert. Storytelling zetten wij in als strategisch middel, dus niet om wille van het kunstje. Durf om buiten begaande paden te treden (om zowel rivier als wolk te zijn) en open staan voor onverwachte uitkomsten en de bereidheid consequenties te trekken uit de resultaten, zijn voorwaarden om storytelling succesvol toe te kunnen passen. First we shape our stories and afterwards our stories shape us.Met een verháál – een narratieve verwoording van de achterliggende gedachte – kun je een punt aan de horizon schetsen dat mensen inspireert. Een verhaal kan een complex idee toegankelijk neerzetten. Een verhaal kan recht doen aan de weerbarstige werkelijkheid en tóch het perspectief op een alternatief schetsen.