Ons aanbod

Storytelling heeft veel verschijningsvormen en kan op heel veel manieren in organisaties ingezet worden. StoryVentures richt zich met name op twee gebieden:

Storyfinding & Storywriting

Astrid Schutte vertaalt abstracties, feiten en cijfers vertalen in verhalen zodat deze betekenis krijgen en een aanzet kunnen zijn tot actie. Het kan daarbij gaan om het verhaal van de eigen organisatie, het perspectief van de klant maar ook om het verhelderen van feiten en cijfers in een onderzoeksrapport (onderzoek aan de hand van verhalen).
Astrid zoekt naar de verhalende vorm die én helder is én sprankelt.
Een bijzondere verhaalvorm die Astrid gebruikte in haar laatste boek, over onderwijsvernieuwingsbeweging Iederwijs, is die van de narratieve journalistiek. Het project werd gesubsidieerd door het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Zie ook: De gelukkige school; Hoe Iederwijs opnieuw het onderwijs wilde uitvinden (SWP, 2018)

Storytelling & ontwikkeling van mensen in organisaties

Samen met een aantal vaste partners ontwikkelt en begeleiden we workshops en trainingen waarbij verhalen worden opgehaald en vervolgens ingezet als spiegel, punt aan de horizon, reflectiemiddel of  versnellingsmiddel in een verandertraject. Workshops zijn altijd maatwerk.

Contact?