Producten

         Speeches

Storytelling in speechessv-bc-txt-wurman copy
Heb je wel een goed verhaal? Van hedendaagse leiders wordt verwacht dat zij aansprekend kunnen speechen, of het nu gaat om een inspirerende Nieuwjaarsspeech, een enthousiasmerende speech bij de start van een verandertraject of  een warme speech om stakeholders te betrekken.

Aanpak
Een goede speech draait om een pakkend verhaal, dat authentiek is en makkelijk te onthouden. Aan de hand van documenten-research en 1 of meer  gesprekken schrijft Astrid Schutte een speech die op uw lijf geschreven is en uw toehoorders raakt.

Klanten:
Wetenschappers, leidinggevenden in de profit en non-profit, kamerleden.

Van Corporate Story naar Living Story

Het verhaal van de organisatie in een tekstsv-bc-txt-mccarty copy
Soms is er onduidelijkheid over wat of wie de organisatie is. Deze verwarring kan er zijn bij de buitenwereld maar ook bij eigen mensen. Soms ook botsen de manieren waarop medewerkers over hun organisatie praten en schrijven met elkaar. Deze onduidelijkheid remt de effectiviteit van een organisatie af. In dergelijke situaties kan een verhaaltraject helpen om doelen en identiteit weer helder te krijgen en er draagvlak voor te creëren.

3 stappen
In 3 stappen – onderzoek, ophalen verhaalkapitaal, verwoorden gezamenlijk verhaal – begeleidt StoryVentures de organisatie naar een aansprekend verhaal dat leiders en professionals op hun eigen manier kunnen vertellen. Dat resulteert in een basisverhaal story met een daarbij horende checklist van verhalende principes die gelden voor de betrokken organisatie.

Je verhaal uitdragen
Indien gewenst maken wij in overleg met de opdrachtgever een actieplan om het verhaal in de organisatie te verspreiden. In het kader daarvan verzorgen wij ook workshops voor leiders, communicatie- en marketingprofessionals om te leren werken met het verhaal en de principes.

sv-bc-txt-welles copy

Klanten:
Bibliotheek Midden Brabant
UNICEF
Unie van Waterschappen

Verbinden & Veranderen

Soms zien leiders het punt aan de horizon wel, maar is deze voor medewerkers niet helder. Of is de binding van medewerkers met elkaar en met de organisatie onvoldoende, waardoor veranderingen stagneren. Ondersteuning met storytellingtechnieken helpt bij het creëren van een gemeenschappelijk punt aan de horizon en betrokkenheid daarbij voor de hele afdeling of organisatie.

Accent op het proces
Bij deze vorm van ondersteuning ligt het accent op het proces. Voorbeelden van  werkvormen zijn verhalenworkshops, narratieve interviews en online-vertelsessies.
Desgewenst begeleiden we de organisatie bij het verwoorden van hun verhaal in een tekst die geschikt is voor de website een mondelinge presentatie of een filmscenario.

Klanten:
BKR
Dataland
Deltares
Gemeente Drechtsteden
Vrouwen van Nu

sv-bc-txt-gould copyNarratieve coaching en advisering voor communicatieprofessionals

Als het om een traject naar een organisatieverhaal moet je als organisatie vragen beantwoorden als: wie in de organisatie moet een bijdrage leveren aan de inhoud, volgens welke criteria moet je het eindproduct beoordelen, hoe pakken we de implementatie aan? Communicatieprofessionals die zelf in hun organisatie de leiding hebben van de ontwikkeling van een organisatieverhaal kunnen tijdens dat traject de behoefte om te sparren met een expert van buiten de organisatie. StoryVentures verzorgt narratieve coaching van een met als mogelijke onderdelen: stappenplan, narratieve analyse van het conceptverhaal, eindredactie.

Klanten:
DearBytes
Rijkswaterstaat

sv-bc-txt-aristotelesNarratieve coaching voor leiders en CEO’s

Leiders van organisaties zijn verantwoordelijk voor de koers en het uitdragen daarvan in en buiten organisaties. Soms hebben zij behoefte om te sparren met een externe expert omdat hun gedachten sterk in ontwikkeling en zij een iemand zoeken die kritische meedenkt. Soms willen zij ondersteuning bij het vormgeven van hun communicatie met medewerkers. In zo’n geval kan narratieve coaching helpen. In een beperkt aantal gesprekken helpen wij leiders helderheid te scheppen.
Narratieve coaching beschouwt de leider als de hoofdpersoon van zijn of haar verhaal, gebruikt een scala aan werkvormen en is gericht op effectiever communicatief handelen.

Klanten:
Diverse ondernemers en professionals

sv-bc-txt-okri copyMasterclasses Storytelling

In onze trainingen en masterclasses leert u als leider of professional storytellingtechnieken inzetten om effectiever te communiceren. Meer info: zie masterclasses.

Klanten o.m:
PostNL
KPN
RIVM
UNICEF
Bibliotheek Midden Brabant
Rijksgebouwendienst
Zorgcentrum De Rijnhoven

Contact?

Advertenties