Het jaar van het touwtje

Jan Terlouw haalde eind 2016 alle kranten met de metafoor van het touwtje dat in zijn kindertijd uit de brievenbussen hing en dat stond voor het vertrouwen dat mensen in elkaar hadden.  Ik woonde als kind in een dorp. Daar hingen geen touwtjes uit de brievenbus, maar was de achterdeur gewoon van het slot. Ook…

Filmpjes: de rechtspraak gaat digitaal

Samen met onder meer het ministerie van Veiligheid en Justitie, de advocatuur en het Openbaar Ministerie, werkt de Rechtspraak aan een moderne rechtsgang. Daarbij speelt digitalisering een rol, maar minstens zo belangrijk is de vereenvoudiging van de procedures binnen het burgerlijk (civiel) en bestuursrecht. Om te verhelderen wat de modernisering van de Rechtspraak concreet betekent,…

Het met-vallen-en opstaan-principe

De laatste tijd lees ik regelmatig (auto)biografieën: ‘Bernhard’ door Annejet van der Zijl, ‘Kees Boeke’ door Daniela Hooghiemstra, ‘Beatrix’ door Jutta Chorus, ‘Mijn Kleine Waanzin’ van Jan Brokken en ‘Under my skin’ en ‘Walking in the Shade’ van Doris Lessing bijvoorbeeld. Het is een genre dat ik niet zo goed kende, maar door mijn recente…

Gemeente Rotterdam koos voor StoryVentures

De ICT van de gemeente Rotterdam maakt turbulente ontwikkelingen door.  De ondersteuning van de 17 gemeentelijke diensten is dit jaar gecentraliseerd  in één serviceorganisatie. De gevolgen zijn tot in de haarvaten van de  organisatie voelbaar, want ICT is overal. ICT-diensten wil zijn blik dan ook strak   gericht houden op haar stip aan de horizon om…

Bibliotheekdirecteuren vertellen elkaar het verhaal van hun bibliotheek

‘Fundrasing is not about raising funds, but about telling the story,’ aldus Peter van Eijk, directeur van Bibliotheek.nl tijdens de  Bibliotheektweedaagse op 9 en 10 december. Astrid Schutte van StoryVentures verzorgde met Willem Brethouwer één van de parallelsessies met als thema: Het verhaal van de bibliotheek vertellen. Bibliotheken liggen onder vuur door bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en…

Workshop Corporate Storytelling op symposium ‘De Ondernemende Stad’

De campagne ‘Nieuw Haarlem’ wil het ondernemende klimaat van de stad Haarlem onder de aandacht brengen en houden. Eén van de acties is het symposium ‘De Ondernemende Stad’ op 22 november a.s. ’s Middags is er een plenaire presentatie met onder meer trendwatcher Adjied Bakas en Gents oud-burgermeester Frank Beke. Vanaf 16.00-18.00 uur zijn er tien masterclasses van elk 40 minuten,…

Het Ministerie van VROM helpt gemeenten met storytelling

Gemeenten hebben een potje met geld waarop bewoners met goede ideeën om hun wijk of omgeving te verbeteren, een beroep kunnen doen. Maar meestal zijn het ‘the usual suspects’ die gebruik maken van deze ‘bewonersgelden’: blanke, hoger opgeleide, veertig-plussers. Hoe bereik je allochtonen? Jongeren? Lager opgeleiden met goede ideeën? Hoe haal je de drempels voor…

Workshop: Het verhaal van de bibliotheek vertellen

Bibliotheken liggen onder vuur door bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en een verouderde beeldvorming bij het publiek. Zij moeten het verhaal van hun grote maatschappelijke betekenis goed over het voetlicht brengen. In een workshop voor directeuren en stafmedewerkers tijdens de Bibliotheektweedaagse op 9 en 10 december in Maastricht wordt onder leiding van Astrid Schutte en Willem Brethouwer…